Bohoslužby 4. 12. - 11. 12. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
04.12.2022
2. adventní Spytihněv 08:45 Za + manžela a rodiče, za + rodiče Hasoňovy, syna a vnuka
Halenkovice 10:15 Za + syna, rodiče z obou stran, za nemocné osoby a dar zdraví pro ŽR
Pondělí
05.12.2022
       
Úterý
06.12.2022
PA Mikuláš      
Středa
07.12.2022
PA Ambrož Halenkovice 17:00 Za + rodinu Zlámalovu a BO pro ŽR
Čtvrtek
08.12.2022
SL PM počaté bez ... hříchu Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření. Za + i živé členky živého růžence a jejich rodiny
Pátek
09.12.2022
  Spytihněv
Sobota
10.12.2022 
  Spytihněv 07:00
!!!!!!!
6:45 svátost smíření. Za + Marcelu Charvátkovu, za + a ŽR Charvátkovu a Navrátilovu
Neděle
11.12.2022
3. adventní Spytihněv 08:45 Za + Jaroslava Ulmana, + manželku Marii, nemocnou osobu a za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Za + Ludmilu Janečkovu, bratry, rodiče z obou stran a prosba o dar zdraví

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Animátoři mládeže zlínského děkanátu zvou 16.-17. prosince do Zlína (Sv. Filip a Jakub) na Adventní duchovní obnovu s Veronikou Černuškovou, Ph.D. Více viz plakátek.
  • Další mše svatá nejen pro děti bude v pátek 16. prosince.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Kdo by mohl nabídnout stromečky pro kostel, prosím kontaktujte pana faráře.
  • ČÍSELNÍK: 1. Pro využití funkce zobrazování i čtených odpovědí k žalmům, číselník širší o 20 cm (a do kněžiště číselník, který máme v lodi kostela na zkoušku). 2. Pro využití jen funkce zobrazování čísla písně, čísla sloky, nápěvu a názvu zpěvníku, číselník užší o 20 cm (a stejný užší číselník i do kněžiště). 3. Tento číselník ponechat (a do kněžiště číselník užší o 20 cm). Rozhodne se v neděli 11. prosince.
  • V sobotu po mši svaté, která je už v 7:00 h ráno, jste zváni na snídani na faře.

 

Halenkovice

  • Ve středu se při mši svaté očekává příchod sv. Mikuláše.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.