Bohoslužby 28. 8. - 4. 9. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.08.2022
 
22. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + rodiče Lanšperkovy a za + a ŽR Lanšperkovu, Tomaštíkovu, Mikulkovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za + Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a za ŽR
Pondělí
29.08.2022
PA Umučení J. Křtitele      
Úterý
30.08.2022
       
Středa
31.08.2022
  Halenkovice 18:00 Za ochranu života od početí do přirozené smrti
Čtvrtek
01.09.2022
  Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření
Pátek
02.09.2022
  U jezera 16:30 Mše svatá pro všechny u jezera
Sobota
03.09.2022 
PA Řehoř Veliký Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření. Za + Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a 2 + rodiče
Neděle
04.09.2022
 
23. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za + a živé členy živého růžence

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 28. 8. bude požehnání do nového školního roku a žehnání školních brašen, batůžků…
  • Za dobrého počasí se plánuje mše svatá u jezera pro všechny na pátek 2. září, s sebou pokrývku hlavy, tekutiny, svačinu, plavky, u jezera jste vítáni už od 14:00 h.
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23 (jsou vzadu v kostele a na webu), odevzdávejte je na faře.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek 1. září bude od 9:00 h návštěva nemocných
  • Ve čtvrtek 1. září po mši svaté bude setkání farní rady – opravy kostela a nový pastorační plán.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.