Bohoslužby 11. 9. - 18. 9. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.09.2022
 
24. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Antonii Pohůnkovu a za ŽR
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání, dary Ducha sv. a úspěchy ve studiu v novém školním roce
Pondělí
12.09.2022
       
Úterý
13.09.2022
PA Jan Zlatoústý      
Středa
14.09.2022
SV Povýšení sv. Kříže Halenkovice 18:00 Za + manžela, + bratra, + rodiče a dar zdraví pro celou ŽR
Čtvrtek
15.09.2022
PA PM Bolestná Spytihněv 17:30 17:15 svátost smíření Za + Ludmilu Hlaváčkovu, + manžela, + syny a sourozence a za ŽR
Pátek
16.09.2022
  Spytihněv 14:30 Pohřební mše svatá
Sobota
17.09.2022 
PA sobotní PM Spytihněv 14:00 Mše svatá. P. Jan Plodr (a nejen) mládež + P. Adama Ruckého
Neděle
18.09.2022
 
25. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + a živé farníky – poděkování za úrodu
Halenkovice 10:15 Za + manžela, + rodiče z obou stran a prosba o dar zdraví pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Maria, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Ve čtvrtek večer je setkání s P. Miroslavem Bambuchem v kostele – viz plakátek.
  • V pátek 16. září začínáme výuku náboženství ve škole (1. a 2. třída ve 12:15 h a 3.-5. třída ve 13:00 h). Výuka na faře odpadá – pohřeb.

 

Halenkovice

  • Ve středu 14. září začínáme výuku náboženství ve škole ve 13:00 h, dále bude od 14:00 h v kostele adorace (za ukončení války na Ukrajině) a za pěkného počasí bude v 18:00 h mše svatá u kapličky Na Kopci, jinak v kostele. A po mši svaté bude na faře setkání farní ekonomické rady s programem oprava fary a pastorační plán.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.