Tip na prázdninový výlet - Králíky, Mariánské poutní místo

klášter v Králíkách
16. srpen 2014

Mariánské poutní místo Hora Matky Boží se nachází nad městem Králíky nedaleko státní hranice s Polskem, pod Kralickým Sněžníkem. První zmínka o městě Králíky se váže k roku 1367.

Nad městem na hoře o výšce 760 m n. m., která se dříve nazývala "Lysá Hora", Tobias Jan Becker, svatovítský kanovník, a později královéhradecký biskup, založil monumentální poutní komplex. Založení tohoto místa, bylo splněním slibu, který složil, když byl ještě malým chlapcem. V době třicetileté války přicházely na horu děti z Králík a okolí, tvořily procesí, modlily se a zpívaly mariánské písně.

Poutní komplex se začal stavět roku 1696, ale podle některých svědectví již zde dříve stávala svatyně. Lidé na stavbě pracovali velmi obětavě, nosili cihly a kameny a všechny práce vykonávali ručně, bez nároku na peněžní odměnu. Za čtyři roky 21. 8. 1700 byl kostel posvěcen a na hlavním oltáři umístěn Milostný obraz Panny Marie Sněžné. Od té doby se hora začala nazývat "Hora Matky Boží", jak ji nazval zakladatel Tobias Jan Becker.

V kostele na hlavním oltáři je Milostný obraz Panny Marie Sněžné, který je srdcem tohoto poutního místa a předmětem velké úcty. Jeho vlastníkem byl Tobias Jan Becker, který jej dostal jako student, kdy byl vychovatelem vnuků, od hraběnky Putzardové ze Slatiňan u Chrudimi. Obraz byl kopií malby z baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. Tobias měl obraz s sebou všude, kde jako kněz působil a nabádal lidi, aby se modlili a ctili jej. Později, když obraz věnoval na Horu Matky Boží, byl dodatečně ozdoben stříbrnou tunikou, perlami a zlatým řetízkem.

Po dokončení kostela se začal budovat klášter. Po jeho dostavbě povolal biskup Becker řád Servitů – Služebníků Panny Marie, kteří sem přišli roku 1710 konat svoji službu. Během 18. století stále rostl počet poutníků, roku 1728 jich přišlo kolem 152 tisíc.

Za vlády císaře Josefa II. bylo rušeno mnoho poutních míst a klášterů a zakazovány poutě, jelikož odvádějí lid od práce. Podle legendy zachránily klášter humor a inteligence jednoho z řeholníků, který na otázku kde je střed světa odpověděl, že tam, kde je Jeho Císařská Milost.

Hrozné chvíle přišly o několik desetiletí později, kdy jedné srpnové noci roku 1846 přišla bouřka a blesk udeřil do kostela, který shořel zároveň s klášterem. Vše, co se tehdy zachránilo, bylo přeneseno do ambitů, kde tak můžeme dodnes obdivovat sbírku barokních maleb a řezeb. Během jednoho roku byl kostel znovu otevřen, na obnovu vnitřní výzdoby ale musel čekat další půl století. Teprve před koncem 19. století byl kostel vyzdoben v novorenesančním stylu. V té době již klášter spravovali redemptoristé, kteří zde vystřídali Servity roku 1883. Roku 1901 koupili Poutní dům, který obnovili a rozšířili. Poutě byly neoddělitelnou součástí života města Králíky a jeho okolí až do roku 1950, přičemž několik let před tím byly Králíky poznamenány světovou válkou.

V dubnu uzavřela komunistická vláda poutní areál pro veřejnost a na poutním místě internovala vězně, mezi nimiž byli především redemptoristé, ale také jezuité a salesiáni. Pracovali zde a žili v nelidských podmínkách až do roku 1960, někteří zde byli až do roku 1965. Tehdy klášter převzala Česká katolická charita. Do kláštera přišly sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, které zde zůstaly až do roku 2002. Areál byl otevřen pro veřejnost roku 1968.

Od roku 1990 spravovali poutní místo znovu redemtoristé a roku 1993 byl znovu otevřen i Poutní dům. V letech 2002–2007 zde bylo i sídlo skupiny redemptoristů, která pořádala lidové misie.

Od poloviny roku 2009 zajišťoval duchovní správu diecézní kněz, nějakou dobu sem redemptoristé jen dojížděli. Od Velikonoc 2012 do léta 2013 zde pravidelné nedělní mše svaté nebyly slaveny.

V létě 2013 předali redemptoristé kostel a areál kláštera královéhradecké diecézi, vlastníkem je nyní Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II. Od srpna 2013 jmenoval královéhradecký biskup nového rektora kostela. Nyní je klášter i toto poutní místo zatím bez stálé přítomnosti řeholníků.

Nadace Hory Matky Boží (Muttergottesberg-Stiftung) byla založena 18. října 1993 se základním kapitálem 100.000 DM. Zakladatelem nadace je pan Franz Jentschke, krajan, který se narodil poblíž Hory Matky Boží. Zahájil obnovu tohoto poutního místa v květnu roku 1987, tedy ještě v době komunismu, poté, co byl podle svých slov zázračně uzdraven na přímluvu Matky Boží z Králík. V roce 1988 se začalo s přípravou oprav kapliček křížové cesty, které stojí podél aleje z města na Horu Matky Boží. O rok později, 3. května 1989, se začalo s opravou exteriéru první kaple vzdálené od městského centra 1 km a od kláštera 200 m. První kaple byla opravena v rekordním čase devíti dnů. Do listopadu 1989 byly čtyři kaple opraveny. V roce 1990 se začaly opravovat interiéry kaplí. O rok později byla zrestaurována vstupní brána ve městě, která stojí na začátku křížové cesty, a všechny kaple byly pokryty novou krytinou z pozinkovaného plechu.

Jednou z největších akcí organizovanou Franzem Jentschkem byla obnova Poutního domu, která probíhala v letech 1990 - 1993. Na financování se podíleli větší polovinou redemptoristé, zbývající část pak hradili krajané z Německa. Nadace přispěla k tomu, aby se Hora Matky Boží znovu stala klenotem, jakým byla kdysi.