Tip na prázdninový výlet - Kájov

Kájov
18. červenec 2014

Původ Kájova se klade do 10. a 11. století, kdy zde kázal na svých misijních cestách sv. Wolfgang, biskup v Řezně. Výstavba chrámu byla zahájena 1255, než byl chrám dokončen, velmi poškozen v letech 1422, 1428 a 1469. Výstavba byla dokončena 1474 – 85.

Poutní chrám Panny Marie v Kájově u Českého Krumlova na Šumavě je mistrným gotickým dílem. Na hlavním oltáři, který pochází z r. 1768 a je dílem A. Altamonta z Vídně, je umístěna socha Bůh Otec obklopený anděly, který sesílá lidem svého Syna, narozeného z Panny. Nad Novou Evou, Ženou oděnou sluncem, andělé přidržují věnec z dvanácti hvězd. Maria přináší Ježíše, Spasitele. Matka korunovaná pro člověka, shlíží láskyplně na prosící poutníky. Je jim Prostřednicí milostí a sv. Josef, její pozemský snoubenec, k ní vzhlíží s obdivem. Také její otec Jáchym se raduje, že Maria smí prosebníkům zprostředkovávat tolik milostí.

Od r. 1400 byla správa svatyně svěřena cisterciáckému řádu ve Zlaté koruně. Přicházeli zde četní poutníci, o velkých svátcích opati kláštera ve Vyšším Brodu, premonstráti ze Schlägl, jezuité z Krumlova a mnoho diecézních kněží. V kostele je šest východů, aby mohli kněží podávat sv. přijímání poutníkům, kteří se nevešli do kostela. Kolem r. 1500 jsou zde přijímány mnohatisícové zástupy poutníků, v 16. století již bývalo šedesát tisíc poutníků ročně, ačkoliv tehdy žilo mnohem méně lidí a cest bylo málo.

Prostí lidé, ale také šlechtici, kněží, biskupové a kardinálové přinášeli do Kájova dary, které byly uloženy v postranních oltářích. Kostel byl vyloupen Švédy, Francouzi i lupiči, proto zde zbyly jen novogotické oltáře sv. Josefa s Ježíškem a Sv. Anna s Marií.

Nad vchodem je Panna Marie Ochránkyně (z barokní doby), nad pravým vchodem je starší Madona Ochránkyně, snad románská. Maria vítá každého přicházejícího poutníka. Kdo se utíká pod její ochranu, ještě nikdy nebyl opuštěn. S tím vědomím z Kájova odchází.

V roce 1785 Josef II. zrušil klášter ve Zlaté koruně. Mniši museli opustit klášter, poutě byly zakázány. Kájov ztratil své ochránce a pečovatele. Diecézní kněží se snažili o uchování poutního místa, ale mnohé se změnilo. Farnost je dnes spravována z Českého Krumlova a o svatyni pečují milosrdné sestry sv. V. v. P. z Mnichova.

Zavede-li vás někdy cesta za krásou Šumavy, neopomeňte navštívit toto poutní místo. Stojí za to, zastavit se a pobýt v krásné gotické svatyni pod ochranou Panny Marie.