Slavnost Těla a krve Páně ve farnosti

oltář společenství matek
18. červen 2023

V neděli 11. června jsme oslavili v naší halenkovické farnosti slavnost Těla a krve Páně známé také jako Boží Tělo. V naší farnosti se slaví tento svátek již druhým rokem se čtyřmi oltáři (Slavnost Božího Těla se obnovila od roku 2010). Pravidelná nedělní mše svatá byla posunuta o 15 minut později, abychom měli čas připravit čtyři oltáře kolem kostela. Naše malé společenství Modliteb matek mělo také za úkol vyzdobit jeden z oltářů. Stejně jako v loňském roce i letos jsme dostali místo u hlavní lodi kostela směrem ke hřbitovu.

Sešli jsme se už 30 minut před začátkem mše svaté. Šikovní manželé nám pomohli vynést stůl z fary, který jsme společnými silami vyzdobili bílým ubrusem, vázou s květinami z našich zahrad, zapálenými svícemi, které kvůli silnému větru byly v lucerničkách, dřevěným křížkem, biblí a malými zelenými kamínky.

Samozřejmě, že nechyběl také košíček s našim jménem a jmény našich manželů, dětí, vnoučat a dětí, kterým jsme kmotrami. Vzhledem k silnému nárazovému větru jsme museli všechno dobře zajistit, aby nám nic neodlétlo. Před oltářem na zemi byl položený malý kobereček a na vyzdobeném stole byl ještě přišpendlený látkový ubrousek s výšivkou, na který se pak během průvodu postaví monstrance. Všechno jsme stihli, oltář jsme připravili ještě, než začala slavnostní mše svatá.

Po ukončení mše svaté jsme neodcházeli z kostela jako obvykle, ale vyčkali jsme na návrat kněze ve slavnostním oděvu. Ze svatostánku byla vyjmuta monstrance a vystavena na oltáři. Kněz klečící s ministranty před oltářem celou slavnost zahájil úvodní modlitbou.

Následně se za zpěvu písní z kancionálu vyšlo průvodem z kostela. Otec Tomáš nesl v rukou monstranci, ministranti zvonili na zvonky a okuřovali kaditelnicí, děvčata rozhazovala okvětní lístky z košíků a za nimi šli ostatní farníci.

Postupně jsme za zpěvu a modliteb navštívili všechny čtyři oltáře, které připravilo společenství Seniorů, společenství Modliteb matek, malí misionáři a ostatní farníci. Vítr nám chtěl náš průvod a oslavy jakkoliv znepříjemnit a překazit, ale slavnost se uskutečnila navzdory všem povětrnostním vlivům. Na závěr jsme se všichni vrátili zpět do kostela k závěrečnému požehnání.

Po ukončení slavnosti a závěrečném slavnostním hymnu Te Deum jsme uklidili všechny oltáře, vrátili čtyři stoly na původní místa na faře a s pocitem pěkného prožitku jsme se odebrali do našich domovů k nedělnímu obědu.