Buďme vnímaví pro krásu

louka
12. červenec 2016

Naše doba přináší hodně nespokojenosti. Neustále se ve společnosti poukazuje na to, co je špatné a co nefunguje, jak by mělo. Není se čemu divit, že i náš pohled na život bývá potom často přehnaně kritický a pesimistický. Ne že bychom měli před nedostatky zavírat oči, ale je nutné mluvit jen o tom negativním? Proč se nemluví častěji o kráse? Je všudypřítomná. Kolik úchvatných podnětů na nás vysílá příroda.

Vzpomínám na své dětství, které jsem prožil na vesnici obklopené lesy a loukami. Pohled na zalesněné kopce, vůně sena, čistý vzduch, všechno mě očarovalo. Trávil jsem celé hodiny v lese, běháním po trávě, hrou u potoka. Nikdy nezapomenu na východ slunce na kopci za domem, kdy se paprsky zlehounka dotýkaly všeho kolem a tráva i větve, které byly pokryty ranní rosou, se zdály jako poseté diamanty. Měl jsem tolik pěkných věcí přímo na dosah. Později jsem začal objevovat obrovskou krásu i v umění. Kolik nezapomenutelných chvil člověk zakusí v takové koncertní síni poslechem mistrovských děl vážné hudby. Nespočetné množství skladeb obrovské intenzity a niternosti, prosté jakékoli pochmurnosti a rezignace znovu a znovu těšilo a posilovalo mé srdce a zprostředkovalo malý kousek blaženosti.

Ano, krása je skutečně nepřekonatelná. Na kterou lidskou bytost nepůsobí krása? Všechna velká náboženství oslavují nádheru stvoření. Náš smysl pro posvátno a pro božské pochází právě odtud. Kdo to zařídil tak, že každý úsvit, každý západ slunce jsou originálním představením? Krása růží a jejich vůně, každá beruška, každý živý tvor může v člověku vyvolat ohromení. Krása nám vnuká pocit vděčnosti a touhu ji opětovat. Probouzí vlídnost a laskavost. Copak na někoho dokážeme zaútočit, poté co jsme rozjímali v krásné krajině, navštívili katedrálu nebo poslouchali Mozarta? Krása dodává pocit míru, vede k harmonii, sdílení a společenství.

Doba prázdnin a dovolených se přímo nabízí k tomu, abychom na chvíli zapomněli na každodenní starosti a shon a dokázali se zaměřit na něco, co nám do života přinese kousek radosti a štěstí.