Farní pouť na horu Butkov na Slovensku

Panna Marie
8. květen 2024

V sobotu 6. dubna jsme se sešli všichni poutníci v devět hodin před kostelem sv. Josefa v Halenkovicích a čtyřmi auty vyrazili směr fara ve Spytihněvi, kde jsme vyzvedli otce Tomáše, který nás na naší pouti doprovázel. Celkem se nás sešlo 19 farníků a po necelých dvou hodinách jízdy jsme dorazili do cíle naší poutě – parkoviště nejmladšího poutního místa Butkov nad městečkem Ladce v okrese Ilava.

Příjezd byl překvapující, protože poutní místo se nachází nad obrovským vápencovým lomem a v samotném městě Ladce se nachází velká cementárna, která je jednou z prvních cementáren na Slovensku, jejíž stavba se datuje do roku 1889. Cestou z parkoviště jsme se aktivně zúčastnili křížové cesty, kterou pro nás připravil otec Tomáš a na 14 zastaveních jsme se zamýšleli nad svým vztahem k Bohu, víře a našim blízkým.

Celý areál božího milosrdenství na hoře Butkov - Kříž Butkov je velmi rozlehlý a postupně se od roku 2013 stále rozšiřuje. Vznik tohoto místa je úzce spjatý s maltským knězem a exorcistou P. Eliasem Vellou.

Od půl jedné jsme se zúčastnili venku sloužené mše svaté, kterou celebroval otec Tomáš a byli přítomni i poutníci z farnosti Trenčín-Orechové. Jako ministranti byli automaticky a nedobrovolně zvoleni všichni tři Sklenaříkovic pacholci. Společně jsme prožili moc pěkný duchovní zážitek. Jen ti tři pomocníci kněze, ošaceni do bíla, neustále kroutili hlavami, do čeho je to jejich rodiče zase uvrtali.

Měli jsme možnost si celý areál projít a navštívit spoustu kapliček kolem celého areálu, kde byla řada blahoslavených a svatých a jak to zhodnotil jeden z teenagerů účastnící se naší poutě: „Byly tam relikvie lidí, kteří byli blahoslavení a pak svatořečení a pak je rozřezali a rozeslali po celém světě, to je teda odměna.“

Cestou k závěrečnému požehnání v kostele Božího milosrdenství v Ladcích jsme ještě navštívili typickou místní farmu, kde jsme si mohli nakoupit domácí sýry.

Pro zájemce pak byla na zpáteční cestě domů ještě zastávka v klášteře Velká Skalka u Trenčína - Klášter Velká Skalka. Měli jsme tak možnost během jednoho dne navštívit nejmladší a také nejstarší poutní místo na Slovensku. Přálo nám počasí, když vykouklo sluníčko z mraků, bylo teplo jako v létě.

V podvečer jsme plní zážitků dorazili v pořádku domů a už se těšíme, až si příští rok po Velikonocích opět zopakujeme farní pouť na nějaké jiné poutní místo.

Velké poděkování patří organizátorce Katce Březíkové a otci Tomášovi, že pro nás všechny připravili atraktivní kulturní i duchovní program.