Istanbulská smlouva...

Istanbulská katedrála
5. říjen 2020

Vloni v září jsme začínali podzimní povídání na faře přednáškou pana Václava Kalivody o výchově dětí, o škole a seznámil nás i s Istanbulskou smlouvou. V souvislosti s ní také poukázal na její úskalí a reakce církevních představitelů.

Překvapilo mne, že na povídání o tak důležitém tématu přišli pouze ti dříve narození, tedy z pohledu věku jsme to byli spíše prarodiče, než rodiče. Vím, že mnozí rodiče mají mnoho práce, ale věřící rodiče, dle svého slibu při křtu, by měli takovým otázkám věnovat čas.

Jelikož Istanbulská smlouva je natolik závažná dohoda, která se dotýká nás všech a měli bychom se s ní všichni seznámit. Nebyla ratifikována všemi státy, zvláště těmi, z východního bloku, které jsou považovány ze strany Západu za „staromódní“.

Díky seznámeni se s ní a povědomí o ní, můžeme pochopit, proč obyčejní lidé v různých státech, které smlouvu ratifikovaly (např. Španělsko a Belgie), se snaží pomocí protestů od ní odstoupit.

19. června 2020 proběhla ve farnosti Přívoz přednáška Mgr. Niny Novákové k tématu Istanbulské smlouvy a o možných důsledcích pro nás v případě jejího schválení. Paní magistra Nováková se touto tématikou zabývá několik let. Její přednáška nás seznámí s  obsahem Istanbulské smlouvy a současně i s tím, co je „třeba číst mezi řádky“. A také jak se může změnit náš život.

Budete-li mít, alespoň chvilku času, prosím věnujte ji poslechu přednášky uvedeného v odkazu. Určitě čas, který ji budete věnovat stojí za to, aby náš svět byl takový, jaký jej známe…