Izrael

Jeruzalém
25. listopad 2016

Dne 9. listopadu 2018 jsem se na Orlovně zúčastnila přednášky „Židé v Izraeli a nahlédnutí do života minulých a současných dnů“ s Mgr. Hanou Brigitou Reichsfeld. Původně jsem si myslela, že se přednášky nezúčastním, ale díky tomu, že můj 22 měsíční syn usnul dříve, mohla jsem prožít tento nezapomenutelný zážitek.

Na úvod přednášky bylo promítání ze života v Izraeli a poté následovala prezentace se slidy s podrobným popisem a zajímavostmi. Celá přednáška byla zaměřena na život ve Svaté zemi, život Izraelitů a jejich zvyky, judaismus, architektonické skvosty a další zajímavosti. Společně jsme s paní Hankou procházeli místy, kudy procházel i Pán Ježíš. Najednou místa, která známe z Bible, dostávala i svou podobu. Vrátili jsme se v čase do dob Ježíše Krista.

Paní Hanka nás vtáhla svým vyprávěním do centra Svaté země. Spolu s ní jsme poznali její rodinu a nejbližší přátele. Seznámila nás s nelehkými osudy svých nejbližších, ukrýváním Židů za druhé světové války v klášterech a nejen v nich a další skutečnosti, které zanechaly v jejím životě hlubokou stopu.

Ze současnosti Izraele jsme se dozvěděli o zvycích, které dodnes převládají v Izraeli, o tom, že i ženy chodí na vojnu, o tom jak vypadá růže z Jericha a jak ji lze proměnit v nádhernou zelenou růžici a třeba i o tom, že se dá ustát v Mrtvém moři, kdy jste po kolena ve vodě a stojíte.

Pro mne byla tato přednáška velkým obohacením. Jednak pro to, že Svatá země je dalším cílem mého putování a jednak proto, že můj dlouholetý přítel, který žije v Izraeli, mne každý rok obdaří nějakým typickým dárkem. Naposledy to byla Mezuza, kterou si Židé upevňují na zárubeň dveří. Díky paní Hance jsme se dozvěděli, jaký význam má Mezuza pro Židy, co je ukryto uvnitř a že má přesná pravidla pro umístění.

Dalším velkým překvapením pro mne byla série snímků z katolického kostela sv. Petra v Jaffa, kde jsem v letošním roce nechala zapálit svíčku za blízkého člověka.

Musím přiznat, že tato přednáška ve mne zanechala hluboký dojem, neboť se dotkla mého srdce, mých osobních prožitků a vztahů k určitým místům a určitým věcem. Paní Hanka nám dokázala během 90 minut přiblížit Izrael zajímavými a cennými informacemi a dojemnými, ale i veselými příhodami.

Ráda bych tímto poděkovala nejen paní Hance, ale i organizátorům za zprostředkování této jedinečné přednášky, která byla pro nás všechny obohacujícím zážitkem.