Katecheze dobrého pastýře

výrobky dětí
2. červen 2022

 

Milí farníci,

dne 25. 5. proběhlo v naší farnosti již tradiční povídání na faře, tentokrát trochu netradičně. Místo obvyklého posledního čtvrtku v měsíci, jsme se potkali ve středu a tentokrát si "povídaly" nejmenší členové naší farnosti - naše děti.

Přijela mezi nás paní Renata Macháčková Dostálková, která vede katecheze dobrého pastýře ve Starem Městě. Svými slovy bych řekla, že se jedná o výuku náboženství pro nejmenší děti, hravou a pro děti atraktivní formou. Připravila si pro nás povídání na téma Oltář.

Jednoduchýma otázkama, v propojení na běžný každodenní život, děti motivovala, aby samy pojmenovaly předměty, které se na oltáři nacházejí. Zmenšené maketky obětního kalichu, obětní misky, svícnů i kříže si děti do detailů prohlédly ve vlastních ručičkách. Následně se vžily do role pana faráře a svůj oltář si samy prostřely. Vystřihovalo se, lepilo se, u toho se popíjel výborný čajík, který nám připravila paní Miriam a na závěr jsme si ještě zazpívali a vlastními slovy pomodlili.

A protože byla středa a v našem kostelíku jsme měli mši svatou při příležitosti Nanebevstoupení Páně, všechno co jsme se naučili, jsme si prohlédli naživo. Spolu s otcem Tomášem jsme se postavili kolem našeho velkého, skutečného oltáře a zkontrolovali, že na něm opravdu nic nechybí a především, že je tam s námi sám Pán Ježíš.

S paní Renatkou jsme se domluvili, že mezi nás znovu přijde na konci června (28. 6.), a tentokrát bude katecheze na téma liturgický oděv a liturgické barvy. Přestože katechezy jsou určeny pro děti od 3 do 6 let, byl mezi námi i menší chlapeček i starší holčička. Pokud budete mít čas a chuť, vemte maminku, tatínka, babičku... a přijďte taky mezi nás. Zahrajeme si spolu a něco nového se při tom naučíme.
Tags: