Konec školního roku - táborák na faře

deti na farní zahradě
5. srpen 2022

Konečně prázdniny!

Dětem zase po roce dřiny ve škole začaly prázdniny, a tak jsme se sešli na farní zahradě spolu s nimi oslavit konec školního roku. Setkání začalo mší svatou určenou především dětem, ale myšlenka, kterou otec Tomáš v podobě příběhu povyprávěl byla natolik zajímavá, že i mně se vryla do srdce a do paměti a od té doby si na ni docela často vzpomenu.

Otec dětem vysvětloval, že i my se jednou dostaneme k nebeské bráně a že i my budeme muset ukázat jakési „vysvědčení“ jak jsme žili a jakými lidmi jsme tu byli. Nechal nás se zamyslet jaké asi „předměty“ na takovém vysvědčení budou a jak my sami bychom se ohodnotili. A tak vždycky když si na tohle vzpomenu říkám si, že bych se měla snažit si ještě vylepšit známky, dokud je čas...

Po mši svaté byly od Katky pro děti připravené hry, a kdo si přinesl vysvědčení, dostal krásnou a jistě i chutnou medaili. Dětem jsme za jejich úspěchy ve škole zatleskali a snad je podpořili ve snaze i pro příští rok. Společně jsme se pustili do nachystaného občerstvení a protože kázání bylo na chvíli přerušeno požární sirénou, raději jsme vynechali táborák a špekáčky a další dobroty opekli na grilu. Papírová škola tak zůstala tentokrát ušetřena. Speciální cuketovou medaili dostal za odměnu náš otec Tomáš.

Jsme moc rádi, že jsme společně prožili takové pěkné odpoledne a že jsme s tou naší farní drobotinou přivítali prázdniny :)