Potřebujeme kostelníka?

Žádný kněz se v kostele a ve farnosti neobejde bez spolupracujících farníků. Čím více dobrovolníků je ochotných "přispět", tím bohatší je život farnosti. Všichni víme, jaký úsměv a radost může vyvolat přítomnost malých ministrantů při mši svaté. Rovněž si dovedeme představit, jak může atmosféru při svatbě umocnit majestátní zvuk varhan spolu s krásnými zpěvy...

Jedna z nejdůležitějších funkcí ve farnosti je úloha kostelníka či kostelnice. I když tato osoba není prakticky příliš vidět ani slyšet, vytváří velmi důležité zázemí pro kněze a i pro všechny návštěvníky kostela.

Kostelnická činnost není složitá, ale je velmi odpovědná. Je velký rozdíl, zda přijdu do studeného kostela, kde není nic připraveno a kde kněz s ministranty nervózně a chaoticky pobíhají, protože něco při liturgii chybí, nebo jestli přijdu do chrámu, kde už předem někdo zatopil a vše připravil...

Myslím, že kostelnickou činnost by mělo vykonávat více farníků, kteří se budou střídat a tak to nebude pro jednotlivce náročné a omezující.

Budeme vděční za každou nabídnutou pomoc...

Tags: