Máš oči k vidění a uši k slyšení …

betlém v Olomouci
29. prosinec 2022

Období mezi Vánocemi a Novým rokem nebylo v naší rodině vnímáno, jako období, kdy je nutno si po jedněch svátcích oddychnout, a nabrat sílu na nadcházející oslavu Nového roku…

V tomto vánočním čase se v naší rodině slavily také svatby, posléze jsem zjistila, že i naši přátelé vykročili v tomto čase na společnou cestu životem.

Letošní rok jsme se vydali na návštěvu vánoční Olomouce. Navštívili jsme chrám sv. Michala, který po dlouhé době restaurátorských prací, nás přivítal ve své nádheře. Boční barokní oltář u vchodu mne ihned upoutal. Je zde umístěn barokní oltářní obraz Panny Marie v Naději. Obraz pochází z roku 1700, autorem je olomoucký malíř Dominik Mayer (1653 – 1715). Když jsem obraz spatřila, vybavil se mi obdobný obraz Panny Marie Karlovské. Obraz, který je umístěný v kostele sv. Karla Boromejského na pražském Karlově. Panna Maria je i zde vyobrazena v požehnaném stavu. Je ochránkyní všech žen, které nosí pod srdcem děťátko. K tomuto obrazu se konaly mnohé pouti nastávajících maminek. Jednou z mnoha poutnic byla i Marie Terezie, která při své korunovaci v Praze na českého krále doputovala k milostnému obrazu P. Marie Karlovské. Zde zasvětila Panně Marii sebe i celý habsburský rod. Její přímý potomek Josef II. v rámci církevních patentů zrušil i klášter na Karlově…

Možná namítnete milí přátelé, že povídání o P. Marii v Naději k Vánocům moc nepatří, jsem přesvědčena, že ano. Vždyť Vánoce jsou připomínkou narození Páně. Je třeba si však také uvědomit, že ve vánočním oktávu slavíme také svátek Svatých Mláďátek mučedníků 28.prosince. Sv. Caesarius z Arles, sv. Augustin a jiní církevní Otcové vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl o ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli místo Něho a jejich maminkám zůstala bolest nad smrtí jejich malých nevinných dětí…

Když jsem stanula před betlémem v kostele Navštívení Panny Marie, připadala jsem si jako malé dítě, které pozoruje všechny, kdo se přišli poklonit právě narozenému Dítěti. První, na čem spočinul můj zrak byla liška Bystrouška, následovali pastýři u svého stáda s nefalšovaným ohníčkem, bažant, či velký krocan, sloni a velbloudi několikrát převyšující figury v našem betlémě. Na vyvýšeném místě betléma v jesličkách ležel Ten, ke kterému všichni přicházeli. Přišli, aby se Mu poklonili a také, aby Děťátko obdarovali… Jsou okamžiky, kdy i my dospělí se můžeme stát, alespoň na chvíli malými dětmi, abychom se s radostí a upřímným srdcem mohli poklonit Králi králů a složit k Jeho jesličkám své dary, které se budou od darů pastýřů i králů lišit…

A v tom všem vytanulo v mé mysli zamyšlení určené právě pro tento den: „…Sdělovací prostředky si vůbec nevšímají toho, že každý den projevuji Svou milost na mnoha místech a v různých situacích. Na celou Zemi vylévám nejen své požehnání, ale činím také zázraky… Mnozí snadno přehlédnou maličkosti, jako je hra slunečního svitu, ale tebe najednou tyto věci naplňují nesmírnou Radostí. Máš oči k vidění a uši k slyšení, proto každý den můžeš světu připomínat Mou Přítomnost.“

 

Modlitba ženy v požehnaném stavu

 

Milosrdný Bože, Ty jsi připravil tělo i duši Panny Marie, aby se

stala matkou Tvého Syna. Požehnal jsi i mé tělo a učinil mě

nástrojem v zázraku předávání daru života. Plna vděčnosti se Ti

svěřuji i s dítětem, které očekáváme. Ochraňuj tento klíčící život

a dej, ať se šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem.

Chraň toto Tvé i naše dítě, ať celý příští život se v něm rozvíjí Boží

obraz do své plné krásy a jednou vejde do života bez konce

v plnosti Tvé lásky.

I ty svěřuješ toto dítě do mé ochrany a odpovědnosti. Prosím Tě

o zdraví těla i duše, o klidnou odevzdanost do Tvé vůle, i ochotu

obstát ve chvílích obtíží a oběti, spojených s mateřstvím.

Nebeská Matko, můj požehnaný stav pomoz proměnit v radostné

očekávání, ať i mé srdce „jásá v Bohu, mém Spasiteli, že shlédl

na nepatrnou služebnici“, a když pocítím bolest, posiluj mě

jistotou, že jsi blízko mne, Ty která jsi obstála v bolestech

pod křížem svého Syna.

Kéž já i můj manžel se staneme dobrými rodiči a náš domov se

promění i ve Tvůj příbytek.

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého,

ať na nás sestoupí a zůstává s námi.

Amen.