Modlitby matek

modlitby matek
5. duben 2022
Dne 2. dubna 2022 jsme se poprvé v naší farnosti setkaly, abychom se společně modlily za naše nejmenší, větší i dospělé děti. 
Všichni jsme něčí děti a každý k někomu patříme, i když jen dočasně, na naší pozemské pouti. Ve skutečnosti a na věčnost patříme pouze jedinému, našemu Pánu.
 
Vzájemně jsme se sjednotily v modlitbě a odevzdaly naše děti nebeskému Otci společně se všemi našimi starostmi a problémy. Je to úžasně osvobozující pocit, že jakkoliv velký problém nás může v životě potkat, nikdy na něj nejsme samy. Pán Ježíš miluje naše děti víc než dokážeme milovat my, touží je ochraňovat a přeje si, abychom se za ně přimlouvaly.
 
Modlitby matek vznikly v roce 1995 v Anglii. V té době již babičky Veronica a její švagrová Sandra pocítily, že se musí zvláštním způsobem modlit za své děti. Skrze modlitbu poznaly, že si Ježíš přeje, aby všechny matky odevzdávaly své děti do Jeho péče a On tak mohl z matek sejmout jejich trápení a vylévat na jejich děti své požehnání.
 
Přestože Modlitby matek nikdy neměly žádnou reklamu a nevnucovaly se, rozšířily se do víc než 120 zemí světa a zaznamenaly mnohá nádherná vyslyšení modliteb.
 
Modlitby matek dodržují tři základní pravidla :
 
  • Zásada mlčenlivosti, to znamená, že nic z toho s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Při vzájemné důvěře a sdílení se naše břemeno stává lehčím.
  • Neradíme si. I při zdánlivě stejném problému neradíme mamince, jak bychom problém řešily my. Odevzdáváme svá trápení Bohu, on nejlíp ví, co je pro nás dobré.
  • Nekritizujeme se.
 
V naší farnosti iniciovala vznik skupinky paní Veronika Frolíková. Na začátku je nás šest. Nejsme skupina mladých maminek ani skupina babiček. Jsme jednoduše ženy, které se chtějí společně modlit za své děti, vnoučata, za své blízké. Děkovat Bohu za vše dobré, odevzdávat mu všechna trápení. Jsme otevřená skupina a rády mezi sebou přivítáme další maminky, babičky, tety..., ženy, které nemají vlastní děti a chtěly by se společně s námi modlit. Snad jediná výjimka, jsou muži. Ale i zde existuje řešení, a to samostatná skupinka modliteb otců.
Bylo by určitě krásné, kdyby se naše farnost rozrostla o takové silné společenství, jakým modlitby otců bezpochyby mohou být...smiley
(zdroj : brožura Modlitby matek)