Výuka náboženství ve školním roce 2022 / 2023

bible, svíce...

Aktualizace 7. srpen 2022

 

Každé dítě má mít možnost navštěvovat ve škole výuku náboženství. Smyslem hodin náboženství je dát dětem příležitost systematicky si osvojit křesťanské postoje a styl života a rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání křesťanských hodnot.

Současný životní styl od člověka vyžaduje nejen mnoho znalostí, ale i schopnost rozlišovat dobré od zlého, potřebné od zbytečného a najít motivaci pro správné jednání. Dítě potřebuje společenství dobrých kamarádů, se kterými zažije něco hezkého a kteří ho dokáží obohatit. Náboženství se snaží pomoci dětem objevovat krásu přírody, odhalovat poklady ze světa umění a poznávat důležité hodnoty, na kterých stojí naše kultura. Náboženská výchova nemá být pouhým předáváním informací ze světa víry, ale možností setkání s lidmi, kteří se snaží o přátelství s Bohem a o kvalitní vztahy s druhými. I když má člověk jiné než křesťanské přesvědčení, není bez významu seznámení se s tím, co stálo u kořene naší civilizace, co naši předkové rozvíjeli a uchovávali. Více vědět pomáhá odstraňovat předsudky a mírnit obavy a výhrady.

 

Přihláška do řimskokatolického náboženství 2022 / 2023: