Nejstarší socha Panny Marie

panna marie
17. květen 2024

Nejstarší socha Panny Marie v našem kostele pochází z druhé poloviny 18. století z období pozdního baroka. Autorem je neznámý lidový umělec. Je to postava Madony s dítětem Ježíšem v náručí. Madona i Ježíšek mají na hlavě korunku.

Za působení otce Viliama Gavuly (v letech 2005 -2008) byla socha odvezena do Prahy k restaurování. Zpět do našeho kostela se vrátila asi před čtyřmi lety. Při restaurátorských pracích se ztratily obě korunky. Restaurátoři proto vytvořili nové.

Socha je standardně umístěna za hlavním oltářem, není tedy z lodi kostela vidět. Po domluvě s otcem Tomášem bude tato historicky cenná socha v našem kostele vystavena v mariánském měsíci květnu.