Noc kostelů 2023 v Halenkovicích

noc kostelů
25. červen 2023

Noc kostelů letos připadla na pátek 2. června. V podvečer tohoto dne se, jako každý rok již po 15 let, otevřely dveře mnoha kostelů v České republice i v zahraničí, letos poprvé i u nás v Halenkovicích. Mnohé možná napadne, jaký je vlastně smysl a cíl této akce a jestli to není jen nějaký moderní "výstřelek", který k nám doputoval ze zahraničí. Proč bychom i my na Halenkovicích měli obětovat čas a nemalé úsilí k tomu, abychom tuto akci připravili?

Abychom si odpověděli na tuto otázku, je třeba se zamyslet nad tím, pro koho je tato akce určená. Je pro farníky, pro křesťany z jiných církví a z jiných farností i pro lidi nevěřící, které to ale přeci jen zajímá, co v tom kostele vlastně je. Je pro všechny, ale pro každou skupinu lidí je ten důvod trochu odlišný.

Pro farníky je to příležitost ke společnému setkání. Pro křesťany z jiných farností a církví je to příležitost poznat nová a historicky zajímavá místa a památky, případně prožít nějaký kulturní zážitek jako třeba varhanní koncert, či zpívání scholy.

Skutečná podstata Noci kostelů je ale v tom, že lidé nevěřící v Boha nebo aspoň ti, kteří běžně do kostela nechodí, mají příležitost přijít navštívit kostel a ostatní církevní prostory. Mohou přijít na část programu, která je jim blízká. Může to být koncert, může to být prohlídka věže, prostě cokoli. Mohou se přijít podívat do kostela na něco, při čem se budou cítit komfortně. Přijít na mši by se mnozí ostýchali, protože by nevěděli, jak se mají chovat a co dělat, nebo by jim to prostě nebylo příjemné.

Vím to, protože sama jsem tím prošla. Vím, jak mě několik let návštěv Noci kostelů na cestě k víře posunulo. Přišla jsem na to, že v kostele jsou vlastně docela dobří lidé, že tam může být i zábava a že je to tam vlastně fajn. A konečně, Pán nás přeci vyzývá, abychom byli světlem mezi lidmi a abychom šířili evangelium. Proto věřím, že každá Noc kostelů prostě má smysl.

Letošní první ročník Noci kostelů na Halenkovicích se, myslím, velmi povedl. Na to, jak jsme poměrně malá farnost, byl program bohatý. V kostele i v kapličce bylo otevřeno od 18 až do 22:30 h. V kostele měli návštěvníci možnost prohlídky sakristie s vystavenými liturgickými předměty, výstavy kněží a na děti čekala připravená hra. Před kostelem bylo pro všechny návštěvníky připraveno občerstvení. Součástí programu byla možnost výstupu do věže i s komentářem o historii zvonů a také komentovaná prohlídka kapličky Na Kopci.

Schola zpívala ve dvou blocích. První blok byl tvořen spíše rytmičtějšími písněmi a druhý blok byl pojat v meditativním duchu, což bylo umocněno nasvícením kostela pouze svíčkami, které vytvářely velmi speciální atmosféru. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli, ať už s přípravami nebo tím, že přišli a prožili s námi večer. Těšíme se na jakoukoliv zpětnou vazbu k organizaci a průběhu Noci kostelů, která nám může pomoci při pořádání příští Noci kostelů, která snad bude dříve než za dalších 15 let.