Výročí rajhradského kláštera

Rajhrad
26. listopad 2014

V těchto dnech si připomínáme 969. výročí založení nejstaršího kláštera na Moravě - benediktýnského kláštera v Rajhradě. Za zakladatele kláštera je považován kníže Břetislav, který nejprve v roce 1045 daroval břevnovskému klášteru kapli sv. Petra a Pavla, kterou obnovil na pustém hradě Rajhradě. Již v době Velké Moravy zde stál kostelík, kde podle některých historiků působili i sv. Cyril a sv. Metoděj.

Na základě falsa ze 13. století, zvaného Zakládací listina Břetislavova, kníže daroval roku 1048 proboštství břevnovského kláštera v Rajhradě ves Rajhrad s kostelem, trhem a mostným. Dále pak vesnice Popovice, Opatovice a Ořechov, desátek z mýta na brodě na řece Olšavě, újezd Domašov, vesnici Rajhradice a krčmy v Loučce. 26. Listopadu téhož roku přivedl do nového kláštera benediktýny z Břevnova. Nový klášterní chrám byl vysvěcen pražským biskupem Šebířem a dostává jméno chrám sv. Petra a Pavla, stejně jako stará hradní kaple.

Interier chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě

Na přímluvu německého poustevníka Vintíře, předává Břetislav existující slovanský klášter latinským mnichům. Rozhodnutí mělo spíše politické důvody, protože sám Břetislav byl zastáncem slovanské liturgie. Tímto činem si chtěl usmířit papeže Benedikta IX., kterého popudil narušením posvátných míst v Polsku v souvislosti s převozem ostatků sv. Vojtěcha. Kníže Břetislav si přál, aby rajhradský klášter v duchovním i hmotném ohledu zůstal zcela závislý na břevnovském klášteře. Břevnovský opat, tedy mohl libovolně jmenovat a odvolávat rajhradského probošta, který býval spíše převorem nebo jen administrátorem a vikářem. To se změnilo 22. března roku 1813, kdy císař František I. povýšil rajhradské proboštství na opatství.

Rajhradský klášter během mnoha století prošel několika krizemi a snažili se ho několikrát zničit různí vládci a režimy, vždy však přečkal tato období a zachoval se nám do dnešních dnů. Důkazem toho je i dnešní komunita 6 mnichů, která se snaží obnovit zničený klášter po posledním komunistickém pokusu o jeho zničení.