Proč je květen měsíc P. Marie

29. květen 2024

Již v hodinách náboženství jsme se učili, že v měsíci květnu budeme přicházet na Májové pobožnosti abychom uctívali P. Marii. Jako děti jsme vytvářely obrázky, kde jsme pastelkami vybarvovaly květy za účast na mši svaté a na májové. Proč je to právě květen, jsem si již nevzpomínala. Díky výkladu PhDr. Radomíra Malého jsem se to dozvěděla.

Mariánský měsíc květen má svůj počátek v 16. století v Itálii. Mariánská úcta se rozvinula po vítězství bitvy u Lepanta (7. října 1571), kde bylo zatlačeno turecké loďstvo spojenými křesťanskými armádami. Vítězství nad Osmanskou říší ukončilo obavy křesťanského světa z možného brzkého tureckého útoku na Apeninský poloostrov a další části Středomoří.

P. Maria, když cítila že se její dny naplňují, požádala apoštoly, aby se shromáždili kolem ní. Sv. Tomáš působil jako misionář v Indii a než přišel, bylo již pozdě.  P. Maria zesnula a byla uložena do hrobu. Apoštol Tomáš ji chtěl přesto vidět. Společně s ostatními apoštoly odstranil kámen, který kryl její hrob. Apoštolové zjistili, že P. Maria v hrobě není a na místě, kde bylo uloženo její tělo, nalezli květy.

 A tak se tedy spojil měsíc květen – měsíc květů s oslavou Panny Marie. Teprve v 19. století papež Bl. Pius IX., dal souhlas, aby se tento měsíc slavil jako mariánský v celé Evropě. Při májových pobožnostech byly zpívány Loretánské litanie.