II. pozvání k putování ke sv. Josefovi

opat M. R. Kosík
27. srpen 2021

Letošní rok je rokem sv. Josefa (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021). Papež František tak učinil vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, "je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet."

Jak bylo uvedeno v Pozdravu milým farníkům, který v květnu poslal otec Tomáš do farností: "V Halenkovicích se rodí myšlenka, abychom zopakovali úspěch slavnostní mše svaté ke cti svatého Josefa s pomocným biskupem Antonínem Baslerem. V roce svatého Josefa se nabízí možný termín v neděli 5. září 2021. Dá-li Pán, tak by nás navštívil infulovaný opat z premonstrátského kláštera v Nové Říši, pater Marián Rudolf Kosík. Předem děkuji za rozdělení úkolů a za odpovědnou přípravu pontifikální liturgie.“

Přijměte milí farníci a také poutníci pozvání na tuto pontifikální liturgii, která se uskuteční v neděli 5.září 2021 v 10:15 h. Hlavním celebrantem bude Rmus.D. Marian Rudolf Kosík OPraem., opat premonstrátského kláštera v Nové Říši.

Putujme tedy společně ke sv. Josefovi, letos již podruhé, "abychom vstoupili do důvěrného vztahu se svatým Josefem a on nám pomohl vstoupit do podobného vztahu s Marií a Ježíšem, který nás vtáhne do svého vztahu s Otcem" (o. Josef Brtník SDB).