Radujme se! Kristus byl vzkříšen, Aleluja!

vzkříšení
16. duben 2022

 

Svědomí nám očistí od hříchů
krev Krista,
který sám sebe přinesl Bohu,
jako bezvadnou oběť.

 

Zmrtvýchvstalý Ježíši, světlo našich duší, žasneme nad tajemstvím Tvé neustálé přítomnosti v nás. Proč stále a znovu jdeme dál po cestě k Tobě, někdy snad tápavě? Protože na této cestě jsi nás už potkal. Jak se radují ti, kdo Tě hledají! Ty jsi světlo, prozařuješ naše pochybnosti i hluboké stíny našeho bytí.

Lásko nejvyšší, ty proměňuješ naše srdce. Ty s trny našeho života rozděláváš oheň, spaluješ je… a otevírá se v nás prostor pro ducha chvály, pro jásot srdce.

Vzkříšený, Zachránce všech, ke komu jinému bychom šli? Ty máš slova, jež dávají život naší duši, Tvé světlo je evangelium, Tvá přítomnost je soucitná spoluúčast, dávno známý a stále tak nový pramen.