Rozhovor s lékařkou

nemocniční lůžko
1. únor 2019

Nenápadná a skromná je dáma v bílém, kterou můžeme potkat na Onkologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nebo ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Paní doktorka Kateřina Kopečková Kubáčková, zástupce přednosty FNM pro vědu a výzkum, odborná garantka České asociace pro vzácná onemocnění, několikrát navštívila se svými přáteli nedělní či výroční mše sv. v našem farním kostele sv. Josefa. Požádala jsem ji o krátký rozhovor o práci, pacientech a životě.

Mnohým pacientům přinášíte naději v boji s nemocí, která pro mnohé z nás znamená minimálně změnu dosavadního způsobu života. Co Vám pomohlo vybrat si tento obor medicíny.

V rámci své přípravy na interní atestaci jsem strávila hodně času na oddělení hemato - onkologie v Plzni, kde se léčily leukémie, lymfomy, prováděla transplantace kostní dřeně. Byl tam skvělý kolektiv nadšenců, vedených primářem Kozou. Prakticky neexistovala pro nás pracovní doba. Dělo se tolik nového. Tato zkušenost zásadně ovlivnila můj další profesní život.

Můžete nám osvětlit, co jsou vzácná onemocnění a co to znamená pro nemocné?

Vzácná onemocnění jsou definována počtem nemocných, kteří touto chorobou trpí - maximálně 5 pacientů na 10 000 tisíc obyvatel. Mezi takového choroby patří celá řada nádorů, všechny nádory dětí, vrozené metabolické choroby, dědičná onemocnění, která způsobují poruchu vývoje jedince v různých projevech. Zásadní problém je, že většinu z nich neumíme vyléčit. Často je obtížná i jejich diagnóza.

Jak vidíte chování svých pacientů a jejich blízkých. Může těžká nemoc přispět ke zlepšení vztahů mezi nemocným a příbuznými, nebo naopak vztahy ochladnou.

Je to velmi individuální. Mohu uvést případy, kdy manželé opustí svoje ženy, proto, že mají rakovinu prsu. Mít kolem sebe své blízké, je zásadní pro život nemocných s nádorem v jakémkoli stádiu. Často se setkáváme s tím, že právě nejbližší nejsou schopni unést, akceptovat závažnou diagnózu a nechtějí, aby pacient věděl o svém stavu, jelikož neví jak s ním komunikovat. Takovéto chvíle ukážou skutečnou hodnotu mezilidských vztahů.

Jste věřící, jak Vám pomáhá víra v každodenním setkávání s pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

Víra je obrovský dar pro kteréhokoli člověka. Dělá život plnější, krásnější a to platí i pro mou práci onkologa.