Slavnost Seslání Ducha svatého doma s malými dětmi

Seslání Ducha svatého
5. červen 2020

Ráda bych i nyní sdílela s maminkami malých dětí zkušenost, jak lze hluboce a nezapomenutelně prožít Slavnost Ducha svatého v rodině s malými dětmi. Dovolte mi podělit se s vámi o tyto krásné okamžiky.
Již v sobotu, den před slavností, jsme s Tomáškem začali s přípravami. Upekli jsme citronový cheesecake s jahodami. Jahody představovaly ohnivé jazyky („…a ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.“, Sk 2,3). Jazyky se Tomáškovi tak zalíbily, že polovina z nich se už neděle nedočkala. Poté jsme si připravili koláž sedmi svíček. Každé svíci jsme přiřadili cedulku s jedním darem a vysvětlili si, co který dar znamená.

V neděli ráno, hned po probuzení, jsme hledali s Tomáškem všechno, co má červenou barvu - barvu Ducha svatého, barvu lásky. Tomášek ve svém pokojíčku našel plyšové hračky s červenou barvou a měl z toho velkou radost. U toho jsme si zpívali anglickou písničku o barvách.

Odpoledne jsme využili větrného počasí a vydali jsme se do Jalubí ke mlýnu, kde jsme pouštěli draka. Na vlastní kůži jsme pocítili přítomnost Ducha svatého v podobě silného větru („Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“, Jan 3,8).

Po večeři jsme si nachystali prostředí na Slavnost Seslání Ducha svatého (červený ubrus se 7 svícemi, kdy každá svíce měla cedulku s názvem daru). Slavnost jsme zahájili písničkou Prosba k Duchu svatému - Přijď  již, přijď Duchu stvořiteli. Přečetli jsme si Skutky apoštolů 2:1-4. Následovalo zapálení obětinek, od kterých jsme pak zapálili svíci s tím darem, který bychom si nejvíce přáli. Tomášek si zapálil dar umění. Já jsem měla vybraný dar rady, ale Tomášek rozhodl, že ten dostane tatínek a já budu mít dar rozumu. Svíčky se zbývajícími dary pak rozdělil mezi babičky, dědečky, strýce a tetu a na koho nezbylo, tak podělil dary, u kterých už byl plamen zažehnutý.

Po tomto krásně prožitém dnu jsme šli do postele, otevřeli si okno a nechali se unášet vánkem Ducha svatého….