Setkání pro o. Bohumila - 29. červenec 2018

11. srpen 2018

Začalo to velmi nenápadně, když zazvonil telefon na pracovním stole... Byl májový večer a na babické faře se sešli zástupci všech tří farností. Téma znělo: Je možné uspořádat setkání pro otce Bohumila u příležitosti jeho narozenin, aniž by se to dozvěděl? Každou ze tří farností (Babice, Spytihněv a Halenkovice) zastupoval jeden, za koordinátora byl ustanoven pan jáhen Pavel. Tak tedy vznikl organizační tým. Jak svou úlohu zvládl, musíte posoudit vy všichni…