1. svaté přijímání - 15. květen 2016

25. květen 2016

Jednou z velkých slavností farnosti je První sv. přijímání. Myslím, že každý při této slavnosti vzpomene dobu před x..lety, kdy sám byl dítětem a v doprovodu svých rodičů, prarodičů a kmotrů vstupoval do vyzdobeného kostela. Prožitek tohoto dne mu zůstal trvale uložen nejen v paměti, ale i v srdci. Vzpomenu i na stařenku, jak vyprávěla svým vnučkám, jak velký to byl den a co všechno mu předcházelo...