Velikonoční přání

kříž
19. duben 2019

„Věčná moudrost vybrala od věčnosti kříž, který ti jako drahocenný dar posílá. Dříve, než ti Bůh tento kříž poslal, prohlédl jej svým vševědoucím okem, promyslil svým božským rozumem, vyzkoušel svou moudrou spravedlností, prohřál svým láskyplným milosrdenstvím a vážil jej v obou rukou, není-li snad o milimetr větší nebo o miligram těžší – a požehnal jej ve svém nejsvětějším jménu, pomazal jej svou milostí, prohřál svou útěchou. Pak  se podíval ještě jednou na tebe, na tvou odvahu – a teprve jej poslal k tobě jako almužnu své milosrdné lásky“

sv. František Saleský

 

Radostné prožití vítězné zvěsti Velké noci přeje

Redakce