Výročí vysvěcení kostela

kostel sv. Josefa
26. březen 2019

14. července 1789 začala francouzská revoluce, které stála na počátku velkých změn celého světa. Heslo revoluce „volnost – rovnost – bratrství“ postavilo proti sobě mnoho přátel i příslušníků jednotlivých rodin. Jak to vše dopadlo, známe z dějepisu a mnoho hrdinů té doby zůstalo osamocených a v zapomnění...

O to větší díky patří všem našim předkům, když roku 1789 vystavěli v Halenkovicích kostel ku cti Svatého Josefa ochránce. Na počátku jara, 29. března 1789, byl vysvěcen. Ne volnomyšlenkářství, ale víra v milujícího a milosrdného Boha, byla hlavní ideou pro stavbu tohoto chrámu Páně. Víra, že pouze láska Boha Otce nás může proměnit v nového a současně i lepšího člověka, že oběť Syna Otce, nás zachránila od věčného zatracení a přinesla radostnou zvěst Zmrtvýchvstalého Krista, že smrt je zlomena…

Mám za to, že doba druhé poloviny osmnáctého století přinášela mnoho nového pro každodenní život člověka. To patrně byl důvod volby patrona pro nový kostel. Kdo jiný než Svatý Josef, který je ochráncem Sv. Rodiny, by mohl lépe chránit celou obec, přimlouvat se a pomáhat všem, kteří se k němu obracejí s důvěrou a prosí o vyslyšení svých proseb.

Vždyť spravedlivý a moudrý Josef, pěstoun Páně a snoubenec P. Marie je také vzýván jako patron celé církve, patron Čech od roku 1654, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících, vyhnanců, ochránce při očních chorobách, při pokušeních, v zoufalých situacích, při bytové nouzi, patron umírajících a za dobrou smrt.

Můžeme se setkat s názorem, že dnešní doba není radostná a není nakloněna náboženství. Ale copak nás historie nepoučí, že každá doba je těžká a nese těžkosti a zkoušky. Proto je důležité, abychom si víru dokázali uchovat a naučili se jí předávat dál nejen svým dětem a vnukům, ale i všem ostatním. Stvořitel ustanovil pouze deset pravidel pro svůj lid. Budeme-li je ve svém životě zachovávat a dodržovat, nemůžeme mít obavy, že náš kostel zůstane zavřený a opuštěný... Víra je dar a pokud jsme jím byli obdařeni, potom čiňme vše proto, aby rostla a sílila...