Vystavme dům

dům
31. březen 2020

V těžkých dobách lidé často hledají odpovědi na otázky, proč zrovna je potkalo to či ono. Nejinak je tomu i dnes. Boží děti hledají útěchu, odpověď a inspiraci k zamyšlení nad znamením doby v Písmu svatém. A tak mi v této pohnuté době přichází na mysl úryvek Lukášova evangelia (Lk 6, 46-49). Mám pocit, že dnes v přímém přenosu sledujeme zkázu domu lidské marnivosti.  Zbortily se pochybné představy o lidské soběstačnosti a neohroženosti, právu na štěstí a blahobyt, dokonalosti vědeckého poznání a medicíny, ovládnutí přírody atd.   Řekl bych, že se ten luxusní, pýchou a nadbytkem hýřící dům, vystavěný díky haštěřivé marnivosti svých obyvatel na ploše zahnívající bažiny zvané Mamon, sune pomalu a jistě ke dnu. Tam kde něco končí, je však prostor pro začátek nového. Pro stavbu nového domu, který má pevný základ na skále...

Pěnou dnešních dní jsou zprávy a úvahy o tom, co všechno dnešní tíživé chvíle změní a přinesou do budoucna. A tak se s údivem dozvídáme, že nebudeme moci tolik cestovat po světě za štěstím a zážitky jako dřív. Budeme se muset snažit hledat je doma. Některá lyžařská střediska se už neotevřou. Do hor se tak vrátí ticho, zvěř a běžný život. Leteckou i lodní dopravu čeká značný útlum. Budeme tak dýchat čistější vzduch a do vody se vrátí život. Poklesne produkce ovoce i zeleniny, jahody budou k dostání jen tuzemské a pouze v průběhu června. Jak vidět, budeme muset přežít únor bez jahod a čeká nás comeback zahrádkaření. Rodiče začali trávit vícero času se svými dětmi a součástí rodiny se opět stávají i prarodiče. Výborně, zdá se, že na světě nejsme úplně sami! Mají-li být toto vedlejší důsledky a dopady karanténních opatření, tak díky za ně! Přál bych nám však slyšet tu hlavní zprávu dnešních dní... Zprávu o tom, že člověk sám nemá nic ve svých rukou...

Proto buďme těmi, kteří k Pánu v pokoře a důvěře přichází, Jeho slova slyší a podle nich jednají. Jedině tak v okamžiku pohromy, až příval narazí na dům našeho srdce, nemůže jím otřást, protože je dobře vystavěn na skále naší víry. Navraťme se v pokoře a důvěře k Pánu, hledejme nebeské království a vše potřebné nám bude přidáno (viz Mt 6,31-34).