Známe krevní skupinu P. Ježíše a P. Marie

krevní skupiny
4. září 2023

V létě jsou dny jaksi delší a nevím, jak vy přátelé, ale já mám pocit, že den je delší a více toho zvládnu. Tak jsem několikrát navštívila slovenský katolický portál christianitas a objevila jsem zde velké množství velmi zajímavých článků. Vedle popisů známých i nových eucharistických zázraků, jsem zjistila, že byla zjištěna i krevní skupina P. Ježíše a P. Marie. Jak je vidno i výsledky vědy nám potvrzují to, co nás učí tradice Církve.

Honduraský biskup Walter Guillén Soto uznal nový eucharistický zázrak v roce 2022 v honduraské katolické vesnické farnosti El Espinal, která nemá trvalého kněze. Je to malá farnost se 60 rodinami, v okolí města San Juan. 9. července 2022 na svátek Pána Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, kněz José Elmer Benitez Machado, který sloužil mši svatou otevřel svatostánek a uviděl krvavé skvrny na korporálu, který byl ovinutý okolo ciboria s Nejsvětější svátostí oltářní. Korporál s krvavými skvrnami byl předán místnímu biskupovi, který jej po třech měsících předal k prozkoumání. Lékař profesor Hector Diaz del Valle korporál prozkoumal.

Testy jednoznačně prokázaly, že na korporálu nejde o umělou látku, anebo o zvířecí krev. Materiál byl bez stop hub, plísní či kontaminace, a to i přes dlouhé období, které uplynulo od objevení se krvavých skvrn na korporálu do provedení testů. Testy určily krevní skupinu AB+, která je krevní skupinou všech eucharistických zázraků.

Biskup Walter Guillen Soto potvrdil, že výsledky zkoumání ukazují, že je nelze lidsky vysvětlit. Podle slov biskupa „jde o neobyčejný úkaz“. Kristova Krev se objevila v chudé a vzdálené zemědělské oblasti Hondurasu a zázrak zaregistrovali první místní rolníci, a ne duchovní nebo řeholníci. Veškerý materiál, který byl shromážděn, byl předán do Vatikánu na konečné ověření eucharistického zázraku.

Po přečtení této zprávy jsem začala hledat další informace k tomuto tématu. Fascinovalo mne zjištění, že věda prokázala u všech eucharistických zázraků krevní skupinu AB+. Tato krevní skupina byla určena i na Turínském plátně, na Sudáriu z Ovieda (plátno, kterým byla podle tradice zahalená Ježíšova tvář dříve, než byl zabalený do pohřebního rubáše a uložený do hrobu). Krev na tomto plátně je také mužská a má rovněž skupinu AB. Také jsem objevila i zprávu o tom, že i krev odebraná z některých plačících soch P. Marie má rovněž krevní skupinu AB.

V Buenos Aires v Argentině se stal eucharistický zázrak v roce 1996. Na zemi se našla konsekrovaná hostie, která nějakým nedopatřením spadla a kněz ji vložil, tak jak je určeno, do sacraria (nádoba s vodou), aby se v ní rozpustila. Když přišel kněz po několika dnech zkontrolovat sacrario, zjistil s překvapením, že se Eucharistie vůbec nerozpustila – změnila se však na krvavé maso. Kardinál Quarracino nechal krvavou hostii vyfotografovat a potom ji uložil do svatostánku, aby se rozložila. I po třech letech byla stále stejná a nezměněná!

Dr. Ricardo Castañón, bolívijský neurofyziolog, byl požádán, aby nechal v laboratořích vyšetřit vzorky z této hostie. Ten je předal do Forenzního institutu v San Franciscu, nikomu neřekl o co se jedná a odkud vzorek pochází. Výsledkem zkoumání bylo zjištění, že vzorky pochází ze srdcového svalu, konkrétně z myokardu levé komory. Vzorky zkoumal Dr. Frederick Zugibe, známý kardiolog a forenzní patolog na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Dle jeho závěrů vzorky pocházely ze srdce, které prožilo extrémní stres, jaký prožívají na smrt týraní lidé. Testy dále ukázaly, že krev je lidská, má lidskou DNA a skupinu AB Rh pozitivní – stejnou jako na Turínském plátně a na Sudáriu z Ovieda. Proces zkoumání a jeho výsledky způsobily konverzi Dr.Castañóna na katolickou víru.

Katechismus katolické Církve uvádí: „Přijímání (communio), protože touto svátostí se spojujeme s Kristem, který nám dává účast na svém těle a na své krvi, abychom vytvořili jediné tělo.“ (KKC 1331). Jednoduše řečeno slovy Písma: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm (Jn 6,56).

Věříme-li, že při svatém přijímání Ježíšovo Tělo a Krev vstupují do našeho těla, teologicky potom Jeho Krev vstupuje do naší Krve, Ježíš je dárce a my všichni jsme příjemci, Jeho přesvaté Krve. V tomto případě by ale, pokud použijeme v teologické rovině medicínské kategorie, nemohla Ježíšova Krev mít skupinu AB. Opakujeme, mluvíme teologicky. Krevní skupina, kterou můžou přijat bez obav všichni a nevyvolává imunitní odezvu je skupina 0. Paradoxně však majitelé skupiny 0 nemohou přijat jinou krev než skupinu 0. Církev však učí, že při svatém přijímání nejsme jen pasivní příjemci, naopak aktivně se spojujeme s Kristem. A spojením se v Kristu, spojením skrze jeho Tělo, tvoříme Církev, mystické Kristovo Tělo. Tu tvoříme samozřejmě i jinými způsoby, ale společenství v Kristovém Tělu je skutečně fyzický, hmatatelný způsob, jak to udělat.

Tedy jednoduše řečeno, Ježíš nás všechny přijímá, těla i duše nás všech, a všechny nás v sobě spojuje a sjednocuje, se všemi těly a dušemi – tedy se všemi „krevními skupinami.“ Kristus je univerzálním příjemcem, teologicky i biologicky. Díky školnímu vzdělání víme, že univerzální příjemce, který může přijat bez obav krev všech ostatních skupin, má skupinu AB. Polovina světové populace má krevní skupinu 0 a skupinu AB má méně než 4 % obyvatel. Je tedy možné, aby všechny zázraky včetně Turínského plátna byly podvrhy? Jak by mohly být vytvořeny, když v době, kdy byly zaznamenány, ještě lidstvo neznalo jednotlivé krevní skupiny…Nebo to byla náhoda?

Je to možná další způsob, kterým k nám Bůh hovoří a opakovaně potvrzuje svou pravdivost a smysl pro krásnou symboliku, zakódovanou do přísných, empirickou vědou ověřitelných faktů.