Aktuality

Místo narození...

Betlémská hvězda
12. prosinec 2014

Zítra navštívíme místo narození Ježíše Krista, řekla nám naše průvodkyně, když jsme večer dorazili na své pouti do Betléma. Ve svých pamětech vzpomínáme na závěry z televizních šotů vysílaných každé Vánoce. Bude to stejné, nebo zítra budeme s úžasem procházet místa, která dokonale známe z našich krásných betlémů a přitom prožívat skutečné...

Adventní zamyšlení...

svíce
28. listopad 2014
Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušení víc, než snesete. (1 Kor 10,13)

Naše už odpoledne potemnělé domácnosti prozáří již brzy adventní svíce. Zprvu se bude slabounce mihotat jen jedno světýlko, co sotva přemůže šero a tmu, ale postupně se rozroste o další plamínky...

Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Basilika sv. Pavla za hradbami

Očima jednoho z účastníků výpravy - 4. část

Pátý den začíná strašlivou dopravní zácpou, jedeme 12 km přes 2 hodiny. Místo v 7:30, přijel autobus před penzión o hodinu později a další jízda je školou pevných nervů. Naši bezvadní řidiči je osvědčují. Před devátou zastavujeme u náměstí sv. Petra...

Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Basilika sv. Petra

Očima jednoho z účastníků výpravy - 3. část

Den začal budíčkem už ve 4 hodiny ráno, odpočati vyjíždíme v pět a smutně se ohlížíme za ještě spícím městem. Vrátíme se sem ještě? Do Říma odtud není příliš daleko – na pokraji Věčného města jsme už krátce po šesté hodině...

Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Padova

Očima jednoho z účastníků výpravy - 2. část

Do města víry a svatého Antonína přijíždíme krátce po 2. hodině ranní. Po dlouhém bloudění po městě přistáváme konečně na správném náměstí, nedaleko katedrály. Pratto della Valle. Nádherně osvětlený park uprostřed s umělým kanálem, mosty a nekonečným sloupořadím....

Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Anežka Přemyslovna

Dne 12. listopadu 2014 vzpomeneme 25. výročí kanonizace sv. Anežky České, která se uskutečnila v Římě. Deset tisíc poutníků z Čech, Moravy i Slovenska se účastnilo pouti do Říma u příležitosti této významné události.
Anežka se po celý svůj život snažila o pokoj v českých zemích a tak zabránila občanské válce, která hrozila zemi, když se Přemysl Otakar II. postavil proti svému otci Václavovi I. Jak říká stará legenda, bude-li Anežka svatořečena, nastane mír a pokoj po celé zemi...
Vraťme se nyní do doby před dvaceti pěti lety a sledujme osudy poutníků, jak je zachytil jeden z nich, redaktor Katolického týdeníku pan Mgr. Václav Štaud.

Poděkování...

misijní neděle v kostele
24. říjen 2014

Každoročně je jedna říjnová neděle velmi těsně spojena s misiemi. Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle 19. října 2014 společně modlili a finančně přispěli do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní...

Stránky