období

Adventní zamyšlení...

svíce
28. listopad 2014
Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušení víc, než snesete. (1 Kor 10,13)

Naše už odpoledne potemnělé domácnosti prozáří již brzy adventní svíce. Zprvu se bude slabounce mihotat jen jedno světýlko, co sotva přemůže šero a tmu, ale postupně se rozroste o další plamínky...

Přichází podzim...

šnek
8. září 2014

Podzim je krásné období pro vycházky v lese. Nacházím zde tolik potřebný čas ke ztišení. Zde intenzivně vnímám boží přítomnost. Je přítomen v každé kapce rosy, v západu slunce, v každém trnu růže. Jak jednoduše si najednou odvozuji, že je zde, když je můj život krásný i když trpím – když mne píchne onen trn růže.

Máj a moje zkušenost

májová azalka
6. května 2014

Začíná překrásný máj, tak trochu mystický to lásky čas a zrodu nového. Co může to vstává k životu a probuzení. I mně se dostalo té milosti vstanout k novému, symbolicky v čase Velikonoc a tajemného voňavého jara. Tím vstanutím a růstem k novému jsem doufám opustil a vzdal se starého, kéž by tedy budoucí žeň byla hojná! A co se mi vlastně přihodilo?