Modlitba za pravdu

bílá holubice
29. leden 2024

Ve své emailové korespondenci jsem našla Modlitbu za pravdu od Karla Čapka, kterou uveřejnil v Lidových novinách 25. září 1938. Mám za to, že byť je to text psaný před více jak 85 lety, neztratil nic na své aktuálnosti. Přátelé posuďte sami: "Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži...

28. leden Světový den pomoci malomocným

28. leden 2024

Letos si již po 71. připomeneme Světový den pomoci malomocným, o co se velmi zasloužil Raoul Follereau. Malomocenství je nemoc, která provází lidstvo již od nepaměti. Setkání P. Ježíše s malomocnými a jejich zázračné uzdravení je popsáno v evangeliích. Svatý Lukáš (17,11-19) krásně popisuje uzdravení 10 malomocných z nichž pouze jeden, a navíc cizinec se vrátil...

Tags: 

Povídání na faře s dětmi

děti na faře
20. prosinec 2023

Milí farníci,
v předvečer třetího adventního víkendu jsme se po dlouhé době opět sešli na naší faře, kde jsme měli netradiční výuku náboženství pro naše nejmenší farníky – děti. Opět za námi přijela paní Renatka Macháčková Dostálková se svojí katechezí dobrého pastýře. Tentokrát si...

Jak zadat úmysl mše svaté?

V Katechismu katolické církve stojí: Mše svatá se koná na tyto úmysly:

  1. abychom Boha náležitě ctili a chválili
  2. abychom Bohu děkovali za všecka dobrodiní
  3. abychom usmířili spravedlnost Boží a dosáhli milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za hříchy...
Tags: 

Neděle Krista Krále

26. listopad 2023

Dnes jsme s celou Církví slavili svátek Krista Krále. Tento svátek uzavírá liturgický rok, letošní byl cyklus A. Další neděle je první adventní z nového církevního roku cyklu B. V dnešní sváteční den jsem trošku brouzdala po internetu a objevila jsem velmi krásný příklad, na kterém slovenský katolický kazatel vysvětlil význam dnešního svátku...

Farní pouť do Mariazell

interier baziliky
24. listopad 2023

Můžeme říci, že dnešní svět se velmi zmenšil oproti minulosti díky moderním technologiím a technice. Jsme rádi, že díky internetu se o naší farnosti ví nejen doma, ale i za hranicemi Halenkovic. Občas nás překvapí přístupy i ze zahraničí, například z Francie, Německa, Itálie, USA či Kanady. Dokonce v rubrice napište nám, se objevil i tento pěkný dopis...

Povídání na faře s Otmarem Olivou

Otmar Oliva v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
1. listopad 2023

Letošní podzim jsme opět zahájili pravidelná setkávání v rámci cyklu Povídání na faře. Na posledním Povídání 26. října jsme přivítali pana Otmara Olivu, akademického sochaře z Velehradu. Strávili jsme společný večer, kdy jsme měli možnost jednak poslouchat zajímavé povídání o životě a také jsme prostřednictvím fotodokumentace poznávali některá...

Stránky