SVÁTEK SVATÉ RODINY

Svatá rodina
31. prosinec 2019

Pavel VI. při své reformě liturgického kalendáře přesunul  svátek Svaté rodiny na neděli v oktávu Narození Páně s výjimkou roku, kdy slavnost Narození Páně a Matky Boží Panny Marie (1. ledna) připadá na neděli, pak se slaví v pátek 30. prosince.

Letošní svátek jsem strávila na pouti u Svaté rodiny v Luhačovicích. Při mši svaté v kostele Sv. rodiny, kterou sloužil Otec biskup Josef Nuzík, hovořil o problémech s kterými bojuje dnešní rodina. S otcovskou láskou upozornil na chyby, kterých se ve svých životech dopouštíme ale již Sirachovec nebo sv. Pavel radí, jak se jim vyhnout. Upozornil i na webové stránky Centra pro rodinu a Centra pro rodinu při Arcibiskupství olomouckém, kde můžeme nalézt odpovědi na mnohé naše otázky, můžeme zde najít i různé odborné přednášky, které nám mohou odhalit různé problémy, s kterými se potýkáme.

Paulo Coelho píše: „Celé město se může přestěhovat, ale studna ne. Zamilovaní se potkají, uhasí žízeň, založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna. Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním. A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam zůstane také.“

Modlitba za rodinu

Pane Ježíši, ty jsi miloval své rodiče a oni tebe. Tak vznikla SVATÁ RODINA nazaretská, studna Boží lásky, kterou nám nabízíš. Prosíme tě, udělej z našich rodin nádoby naplněné její vodou, čirým nápojem pokoje a vzájemné lásky, který uhasí žízeň žíznivému i tomu, který od Boží studny chce odejít, anebo už odešel. Děkujeme ti.

Svátek Svaté rodiny je dnem, kdy manželé obnovují manželský slib. Svůj slib můžeme obnovit i následujícími slovy:

Jsem věčný/vděčná za to,
Že Tě Bůh přivedl do mého života,
a za lásku, kterou mi dáváš.
Obnovuji dnes svůj slib lásky k tobě,
moje milovaná (křestní jméno ženy)/
můj milovaný (křestní jméno muže),
protože máš výlučné místo v mém srdci.
Prosím, odpusť mi vše,
čím jsem se proti tobě provinil(a),
stejně jako i já dnes
z hloubi srdce odpouštím tobě.
Slibuji, že budu citlivým/citlivou
ke tvým potřebám,
že budu o tebe s láskou pečovat,
a že ti budu spolehlivou oporou v růstu,
abys byla/byl vším,
čím můžeš v Božích očích být.
Slibuji ti lásku, úctu a věrnost
v dobrém i ve zlém
ve zdraví i v nemoci,
v bohatství i v chudobě,
po celý život, dokud nás smrt nerozdělí.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.