Příspěvky

Jak šel život...

Havana
7. leden 2019

Účastnit se pouti znamená mnohá dobrodiní, které může poutník na své cestě zakusit. Jsou to duchovní prožitky. Potkáváme se s mnoha dalšími poutníky a sdílíme s nimi kus společné cesty. A toto společné putování nás také dokáže sblížit. Na putování mám ráda...

Léta Páně...

ohňostroj 2019
26. prosinec 2018

Opět stojíme na prahu nového občanského roku a se změnou letopočtu se snáze zamýšlíme i nad změnou vlastní. Tradiční období různých předsevzetí a nadšeného odhodlání k něčemu novému začíná. Parky jsou opět plné náruživých běžců, kteří zaliti potem pilují...

O pečeti Ducha svatého

diplom, smlouva
2. prosinec 2018

Co si fakticky představit pod svátostí biřmování? Lecjaké poučky a definice známe, ale jak je to skutečně? Biřmovanci mohou být v očích druhých (vesměs ale neodůvodněně) těmi, co jsou ve své víře dále a hlouběji. Ještě horší je, pokud by si to o sobě ve své pýše mysleli i biřmovanci sami. Někdo čeká od této svátosti jisté...

Revize

jezero
26. listopad 2018

Nedělí Krista krále, končí liturgický rok a následující nedělí vstupujeme do krásného období Adventu, který bychom měli prožívat v radostném očekávání narození Spasitele. Pokud něco končí, zpravidla se snažíme, aby to nové...

Konce světa

Ježíš
26. listopad 2018

Už se to trochu plete. Jen člověk přijde touhle dobou do kostela, hned slyší, že hvězdný svět se zachvěje a nezůstane kámen na kameni. A pak se vrátí domů, pustí si zprávy – a před očima zase padá, co může. A mnozí se u toho tváří...

Stránky