Kronika 2013

Tento rok nepřinesl v personálním stavu žádné změny, t. j. duchovní správce, varhaník, kostelnice, ministranti i uklízečky zůstávají jako v loňském roce. Stejně tak i mše svaté, adorace s výstavem Nejsvětější svátosti a křížové cesty v době postní. Jedinou změnou bylo přesunutí páteční mše sv. na pondělí.

15. 2. ohlásil papež Benedikt XVI. abdikaci od 1. 3. 2013  A  13. 3. 2013 byl sborem kardinálů zvolen 266. papežem kardinál z Buenos Aires v Argentině Jorge Mario Bergoglio S.I.  Vybral si jméno František.  Narodil se 17. 12. 1936  v rodině s pěti dětmi. Vystudoval střední chemicko – technologickou školu, potom si zvolil kněžství a vstoupil do semináře. Na kněze byl vysvěcen r. 1969. V r. 1992 přijal v katedrále v Buenos Aires biskupské svěcení a v r. 1998 se stává arcibiskupem hlavního města i primasem Argentiny. Kardinálem byl jmenován papežem Janem Pavlem II. r.2001. Svatý otec František je prvním latinsko-americkým papežem a prvním pontifikem nepocházejícím z Evropy v moderních dějinách.

 

Materiálně technické záležitosti:

 • Firmou MK stavební s.r.o. Halenkovice byly osekány vnitřní omítky na polovině kostela a opraveny a vyvložkovány komíny na faře.

 

Ze života farnosti:

 • 5. 1. proběhla Tříkrálová sbírka, které se zúčastnilo 33 koledníkú a 11 dospělých. Vykoledovali 44 612 Kč.
 • 19. 5. se uskutečnilo 1. sv. přijímání. Tuto svátost poprvé přijali dva chlapci.
 • 15. 6. udělil otec biskup Josef Hrdlička svátost biřmování pěti farníkům. Otec biskup v homilii hovořil o významu této svátosti a vyzdvihl její důležitost v dnešním sekularizovaném světě. Mši sv. doprovodila zpěvy naše schola za doprovodu paní Z. Kvasnicové, varhanice z Otrokovic.
 • Na jaře postihly povodně severní Čechy. Byla na 16. 6. vyhlášena sbírka jako finanční pomoc pro postiženou oblast. Sbírka vynesla 23 242 Kč a byla zaslána obci Křešice u Litoměřic.
 • 16. 9. přišli farníci uctít památku P. Marie Bolestné účastí na mši svaté u kapličky Na Kopci. Oslava tohoto jejího svátku u historické kapličky se stala již hezkou tradicí.
 • V neděli 20. 10. se naše farnost, tak jako v každém roce, zapojila do myšlenky misijní neděle. Tento celosvětový den modliteb je spojen s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926, kdy jej vyhlásil Sv. otec Pius XI. V tomto roce bylo krásnou novinkou zapojení dětí, které při mši svaté přinášely nejen dary chleba a vína k proměňování, ale postupně byly předávány i další dary, jako barevné svíce a plodiny symbolizující Evropu, Asii, Afriku, Ameriku a Austrálii. Přinášeny byly také předměty našeho každodenního života s poděkováním za možnost chodit do školy, rozvíjet své zájmy, za dar zdraví a života s prosbou, aby tyto pro nás někdy tak samozřejmé věci byly umožněny i dětem žijícím v misiích po celém světě. Po mši sv. si moli všichni zúčastnění prohlédnout v kostele nástěnky představující jednotlivé světadíly a před kostelem koupit výrobky a koláče, které děti spolu s rodiči vytvořily a upekly. Nechť jsou pro nás naše děti příkladem svým zapálením pro nezištnou pomoc druhým. Díky všem štědrým dárcům bylo v tomto roce podpořeno Papežské misijní dílo částkou 13 376 Kč. (opsáno z Halenk. zpravodaje č. 71-72, prosinec 2013.

 

Kulturní akce:

 • V neděli 13. 1. se v kostele uskutečnil koncert smíšeného pěv. sboru Dvořák z Uh. Brodu. V jeho provedení jsme si vyslechli vánoční mši E. Marhuly, při níž si někteří z nás vzpomněli na její provedení naším bývalým sborem. V mohutnosti hlasů tohoto početného sboru vyzněla mše v plné kráse. Zazněly také části Rybovy a Martínkovy mše a mezinárodní koledy.
 • 17. 3. připravila farnost koncert barokní hudby ke cti sv. Josefa. Účinkoval soubor Musica organum ve složení:

K. Jurášková – zpěv,
P. Jurášek – trubka,
J. Šon - varhany.
A jako host se druhého trubkového partu ujal náš pan farář otec Bohumil.

 • 13. 10. se uskutečnil koncert VII. ročníku Českého varhanního festivalu. Prostřednictvím tohoto festivalu pořadatelé vyhledávají historické varhany v nejrůznějších místech naší vlasti. České historické varhany patří ke kulturnímu dědictví. Dirigentem a varhaníkem byl Adam Viktora, zpívala Gabriela Eibenová. Na programu byly skladby F. Schuberta, C. Monteverdiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších.
 • 15. 12. byl vánoční koncert žesťového souboru Brass Quintet Moravia. Soubor zpíval i hrál české i cizí koledy. Dirigentem byl Róbert Prno.

Rok 2013

 • 12 křtů
 • 17 pohřbů
 • 2 prvokomunikanti
 • 59 osob přijalo svátost nemocných (8 jednotlivě)
 • svatba žádná